Rörmokare Stockholm Nacka

Omdömen

 

Söndagen den 13 Juni 2021
Inger Billström (Utansjö)
Tack Jour Sverige ni löste problemet inom en timma
som lovat jag ringer er igen. 
_____________________________________________________

Onsdagen den 12 Juni 2021
Kicki Nordlöf Eek (Stockholm)
Tack JourSverige för en snabb och bra insatts
Rörmokaren som kom var trevlig och skicklig
_____________________________________________________

Torsdag den 13 Maj 2021
Smitinges Samfällighetsförening (Härnösand) 
Leena Zarowiecki tackar JourSverige för en snabb och bra service.
Dom får 5 stjärnor av oss...
_____________________________________________________

 

 

Se resultatet från vår senaste kundenkät och vad våra kunder säger om vårt sätt att bygga starka relationer och förståelse för marknaden och vad kunden vill ha.

Centralt för hur vi arbetar är sättet vi bygger våra kundrelationer på.
Vi är säkra på att vi kan hjälpa dig bäst när vi förstår målet för ditt företag och dina kunder eller dej som privatperson .
Vi lyssnar på vad du har att säga när vi.

Rörmokeriets historik

De första rörmokarna anses ha börjat arbeta under romartiden så man i det romerska riket tillverkade vattenledningar som installerades här och där för att förse befolkningen med vatten. Dessa vattenledningar tillverkades på den tiden av bly som på latin heter plumbum vilket också den kemiska förkortningen Pb kommer ifrån. På engelska heter rörmokare plumber vilket man tydligt kan se kommer direkt från det latinska ordet.

Rörmokare utbildning

Att utbilda sig till rörmokare tar något längre tid än många andra hantverksyrken. Steg ett är att utbilda sig till en certifierad VVS-montör genom att studera och genomföra en praktisk utbildning på det 3-åriga gymnasieprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS. Den praktiska delen av utbildningen ska utföras på ett rörmokeri eller hos en rörmokare. Den praktiska delen av gymnasieutbildningen till rörmokare genomförs 4 gånger med cirka 800 timmar arbetstid, vilket motsvara cirka 2 år.

Gesällprov rörmokare

Efter en gymnasial utbildning till rörmokare samt praktik så behöver genomföra ett gesällprov för rörmokare för att bli en officell hantverkare med yrkestitel rörmokare.

Arbeta som rörmokare

Även inom yrket rörmokare och rörmokeri finns det några olika inriktningar som en rörmokare kan välja att arbeta inom samt specialisera sig på.

En del rörmokare väljer att helt inrikta sig på att arbeta med olika typer av värmepumpar, speciellt värmeväxlare eller bergvärmepumpar.

 

VVS-branschen är en stor bransch i byggsektorn. Det finns omkring 3000 VVS-konsultföretag och omkring 8000 VVS- entreprenadföretag.

Svenska organisationer är bland annat branschorganisationerna Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen, VVS Fabrikanternas råd, Svenska rörgrossistföreningen VVS och Svensk Ventilation, samt personföreningen Energi- och Miljötekniska Föreningen. Här finns också Borrföretagen, Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRIF), Energieffektiviseringsföretagen, Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY), Föreningen EnerGIska Människor i Sverige (FEGIS), FunkiS Funktionskontrollanterna, HEAS Heat Exchangers Association, Isoleringsfirmornas Förening, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, SSTT Scandinavian Society for Trenchless Technology, Svensk Solenergi, Svenska Kyltekniska Föreningen, Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen, Svenska Solskyddsförbundet, Vatteninfo och VARIM Vattenreningsindustrins medlemsorganisation.

I Sverige finns två stora branschtidskrifter, VVS Forum och Energi & miljö. Det finns en branschportal Slussen.biz (Slussen Building Services)