Jour Sverige stockholm rörmokare 

Det är viktigt att underhålla alla slags fastigheter regelbundet. Men det kan vara svårt för en bostadsrättsförening eller en fastighetsskötare att få snabb och effektiv hjälp utan ett serviceavtal. Rörmokare kan behövas vid en vattenläcka, stambyte, rörinspektion eller ett mindre jobb som byte av blandare. Blir det plötsligt strömavbrott i en lägenhet kan man snabbt behöva ha dit en elektriker eller så behövs en el central bytas ut.

Det kan vara väldigt kostsamt och påfrestande att ringa nya hantverkare till varje jobb. Men med hjälp av ett serviceavtal kan föreningen eller företaget känna trygghet. Genom ett serviceavtal kan vi erbjuda förmånliga priser samt rörmokare och elektriker tillgängliga dygnet runt.

Det finns flera fördelar med att skriva ett serviceavtal. Som serviceavtalskund prioriterar vi er i tidsplaneringen och ger er även rabatterade priser. Eftersom hantverkarna kommer arbeta mycket i er fastighet lär de känna fastigheten och kan därmed lösa problem snabbare och även förutse problem innan de händer.

När du ska anlita en rörmokare i Stockholm så börja med att garantera dig om att det är en certifierad VVS-montör du anlitar. Det finns många som utger sig för att vara rörmokare, men de kan ha fått sin licens indragen, eller aldrig ens haft någon. Du kan be om att få se rörmokarens licens. Om du anställer en person som inte är yrkeskunnig riskerar du att få mer problem efter att arbetet är utfört än du hade innan. Om jobbet har blivit felaktigt utfört kan det gå så illa att du får allvarliga fuktskador som kan vara förödande för din fastighet.

Kontakta oss

 

Hur fungerar det?

Ett serviceavtal gäller mellan två parter. Den ena parten ska utföra servicen (servicegivaren) och den andra parten ska mottaga servicen (servicetagaren). Endast det som står i avtalet är det som servicetagaren kan kräva att få utfört. För att undvika oklarheter är det alltså viktigt att servicen specificeras så tydligt som möjligt. Avtalet ska också reglera hur mycket ersättning som servicegivaren ska få, samt hur och när ersättningen ska betalas.

Det finns många villkor som kan inkluderas i ett serviceavtal. Exempelvis vem, hos servicegivaren, som ska utföra uppdraget, om avtalet ska kunna omförhandlas och vilken typ av kommunikation som ska ske under servicens utförande.

Det färdiga avtalet ska skrivas ut i två kopior och skrivas under av båda parter. Varje part behåller var sitt original.

Tillämplig lag

Serviceavtal omfattas av lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.