villkor stockholm Nacka rörmokare

Vilkor
Läs gärna våra vilkor kära kunder,

1. Betalning
 Vi fakturerar kunden efter avslutat uppdrag

2. Offertarbete.
Vid offertarbete tar vi betalt enligt följande A-conto på allt material och 50% av arbetskostnaden vid arbetets start.
Om A-contobetalning uteblir startas inte arbetet. När utfört arbete resulterat i funktion eller att exempelvis ett avlopp blivit färdigkopplat  faktureras vid slutbesiktning och överlämnande till kund.

För mindre arbeten, för exempelvis privatkunder, sker betalning med faktura efter avlutat arbete 

Offertpris gäller vid normal praxis vad gäller arbetets omfattning. Jour Sverige förbehåller sig rätten för att extra-fakturera arbete som vi inte haft möjlighet att kontrollera innan såsom t.ex. sprängsten, oförutsedda ledningar och extraarbete.

Vi installerar kunders egna inköpta varor om dom godkänns av montören

3. Vi är Jour för alla

4. Ansvar.
vilkor ni som är beställare skall tänka på att ni själva är ansvarig för betalning av fakturan om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företag hyresvärd etc.) betalar fakturan.Jour Sverige tar inte ansvar för skador vid grävarbeten såsom brusten vattenledning, elkablage, fiber, kallvatten, oljeledningar, eller diverse avloppsskador. Det är kundens ansvar att informera och märka ut, innan grävarbetet, vart eventuella ledningar, kollektors-ledningar, ledningar för belysning och kablar är placerade för att undvika skador.Jour Sverige tar inget ansvar för felmarkering eller saknad markering. Det är kundens ansvar att få ledningar, fiber med mera korrekt utmärkt. Vi tar dock fortfarande inget ansvar för skador som uppkommer.

Vid gräv- och markarbeten tar Jour Sverige AB inte ansvar för följande: Berg- och betongklackar, skador i elkablar, gasledningar samt övriga ej utmärkta ledningar under mark. Det åläggs kunden att ansvara för att märka ut el- och gasledningar. Detsamma gäller för Betongväggar, murar trappor, nedrasade schakt, miljöfarliga ämnen och liknande. Ras ingår inte i fasta priserna.

5. Förseningar.

Vi tar inte ansvar och förbehåller oss rätten att ta ut extra betalt vid förseningar i samband med, men inte uteslutande, bergsklackar, elkablar, gasledningar – sådant som försvårar arbetet. Likväl som situationer där Jour Sverige inte kan råda över omständigheterna såsom vid force majeur.

6. Rotavdrag.
Vid nyttjande av ROT-avdrag skall Jour Sverige informeras vid beställning av arbete med information såsom personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer.

Om ROT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Jour Sverige att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket. Vid komplettering av uppgifter eller omprövning faktureras Kunden. 

Vid ändring/ justering av ROT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Rörjouren rätten att debitera för hantering och ändring.

7. Reklamationer.
Eventuella reklamationer på utfört arbete skall ske skriftligt på mail via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. korrespondens via mail gäller under pågående Coronakris. Reklamation gäller bara dagtid. Gemensam lösning.

7.1. Reklamationer gällande Spolbil och Avloppsservice

Vid eventuellt återkommande avloppstopp så utför vi på Jour Sverige en rörinspektion med kamera där vi filmar avloppet. Detta jobb utförs på dagtid. Om fel eller rörskada uppkommit så debiterar vi för arbetstiden. Det finns inga garantier vid rensning av avlopp. Om det visar sig att rören är välfungerande så debiteras ni givetvis ingenting.

8. Debitering.

Vi debiterar kund för hela arbetstiden som går åt för kunds räkning dvs, restid anskaffning av material och maskiner (minimidebitering på 2 arbetstimmar för både daglig verksamhet och jourverksamhet). 30 minuter framkörning 1.5 timma arbetstid inklusive service bil.. Dröjsmålsränta  tillkommer efter fakturans förfallodatum.

9. Erbjudanden & rabatter.
Det är inte möjligt att addera de erbjudanden vi har på hemsidan, i flyers, eller annat marknadsföringsmaterial. Det går med andra ord inte att addera rabatter för att få ett lägre totalpris. Däremot är det tillåtet att använda olika rabatter vid olika tillfällen. För att rabatt vid erbjudanden ska gälla måste kampanjkod uppges vid bokning/beställning. Rabatten/avdraget gäller då för arbetskostnaden – ej material.

10. Regler för tids- och avbokning.
Jour Sverige förbehåller sig rätten att efter bokning så har kund 24-timmar på sig att avgiftsfritt avboka tjänsten. En avbokning därefter debiteras. Bokningar som sker samma dag avbokas inte utan debiteras.

11. Material- & installationer.
Vi ansvarar inte för gamla ventiler, rördragningar och kopplingar med bristande underhåll.